AleynaGulec

Merhaba,

ORA-19815 hatası, çözümü ile birlikte aşağıda paylaşılmıştır.

HATA:

ORA-19815: WARNING: db_recovery_file_dest_size is 100.00% used, and has 0 remaining bytes available.

ÇÖZÜM:

YÖNTEM 1:

$ rman target /RMAN>crosscheck archivelog all;RMAN>delete archivelog all completed before 'SYSDATE-1';RMAN> crosscheck backup;RMAN> delete obsolete;RMAN> delete noprompt copy of database;RMAN> delete noprompt backup of database;RMAN> delete noprompt archivelog all;RMAN> crosscheck backup of controlfile;RMAN> delete noprompt expired backup of controlfile;

YÖNTEM 2:

SQL> alter system set db_recovery_file_dest_size=<new_size>;

--

--

Merhaba,

ORA-19809 hatası ve çözümü ile birlikte aşağıda paylaşılmıştır.

HATA:

ORA-19809: limit exceeded for recovery files
ORA-19804: cannot reclaim 262144000 bytes disk space from 4781506560 limit
krsd_check_stuck_arch: stuck archiver: insufficient local destinations
krsd_check_stuck_arch: stuck archiver condition declared

ÇÖZÜM:

SQL> show parameter DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE

NAME |TYPE |VALUE
— — — — — — — — — — — | — — — — — -| — — — — — —
db_recovery_file_dest_size | big integer | 2G

SQL> ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE=8G;

SQL> show parameter DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE

NAME |TYPE |VALUE
— — — — — — — — — — — | — — — — — -| — — — — —
db_recovery_file_dest_size |big integer|8G

--

--

Merhaba, dataguard sunucumda logfile oluştururken aşağıdaki hata ile karşılaştım. Çözümü ile birlikte aşağıdaki gibidir.

HATA:

SQL> alter database add standby logfile (‘/u01/app/oracle/oradata/denemedb/standby_redo08.log’) size 250m
*
ERROR at line 1:
ORA-01156: recovery or flashback in progress may need

ÇÖZÜM:

Apply durdurup ardından logfile oluşturabilirsiniz.

SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;

--

--

Merhaba ORA-00201 hatası çözümü ile birlikte aşağıdaki gibidir.

HATA:

RMAN> alter database mount;RMAN-03002: failure of sql statement command at 06/13/2022 17:30:38
ORA-00201: control file version 12.1.0.2.0 incompatible with ORACLE version 12.0.0.0.0
ORA-00202: control file: ‘/u01/controlfile/controlfile01.ctl’

ÇÖZÜM:

Sile kullanılıyorsanız;

SQL> alter system set compatible='12.1.0.2.0' scope=spfile;

Pfile kullanıyorsanız;

$ vi inittestdb.ora*.compatible='12.1.0.2.0'

Son olarak ;

SQL> shu immediateSQL> startup mount

--

--

Merhaba, veritabanını nomount modda açarken karşılaştığım hata ve çözümü aşağıdaki gibidir.

HATA:

SQL> startup nomount
ORA-27102: out of memory
Linux-x86_64 Error: 28: No space left on device

ÇÖZÜM:

kernel.shmall parametresi sunucuya verilen parametreye göre düzenlenir.

[root@veridata ~]# vi /etc/sysctl.conf[root@veridata ~]# getconf PAGE_SIZE
4096
kernel.shmall = 1024 * 1024 * 1024 * total_memory / PAGE_SIZE[root@spttgms11 ~]# sysctl -p

--

--

Merhaba, Solaris işletim sisteminde Oracle 12c veritabanımızı nomount modda açılırken aşağıda verilen hatayı çözümü ile birlikte paylaşacağım.

HATA:

Solaris-AMD64 Error: 12: Not enough space
Additional information: 1671
Additional information: 2147483648
Additional information: 32145145856

ÇÖZÜM:

Solaris, OSM, Optimized Shared memory yani paylaşılan bellek modelini kullanmaktadır. Geçiçi çözüm olarak belirlenen aşağıda yer alan parametre FALSE olarak setlenir.

Eğer pfile dosyası kullanarak veritabanını açıyorsanız pfile dosyasının içerisine girerek parametreyi ekleyebilirsiniz. Ama veritabanını restart etmeyi unutmayınız..

*._use_osm=FALSE

Spfile kullannıyorsanız eğer aşağıdaki şekilde setlemeniz yeterli olacaktır.

alter system set “_use_osm”=FALSE scope=both;

--

--

Merhaba, ORA-19505 hatası ve çözümünü sizlerle paylaşacağım.

Eğer restore edilmeye çalışan backuplara erişelemiyorsa veya artık o backuplar yoksa restore edilirken ORA-19505 hatası ile karşılaşacaksınız demektir. Restore yaptığınız makinede backuplar hangi path’de ise gerekli parametreyi setlemeniz yeterlidir.

HATA:

ORA-19505: failed to identify file “path”
ORA-27041: unable to open file
OSD-04001: invalid logical block size (OS 512)

ÇÖZÜM:

SQL> ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST=’\backup’;

SQL> ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE=50G;

--

--