AleynaGulec

ERROR:

SQL> startup
ORA-01589: must use RESETLOGS or NORESETLOGS option for database open

SQL> alter database open resetlogs;
alter database open resetlogs
*
ERROR at line 1:
ORA-01194: file 1 needs more recovery to be consistent
ORA-01110: data file 1: ‘/u01/app/oracle/oradata/denemedb/system01.dbf’

SOLUTION:

SQL> show parameter undo

NAME |TYPE |VALUE
— —| — — — | — — — — — —
undo_management |string |AUTO

SQL> alter system set undo_management=manual scope=spfile;

SQL> ALTER SYSTEM SET “_allow_resetlogs_corruption”= TRUE SCOPE = SPFILE;

SQL> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

SQL> alter system set undo_management=AUTO scope=spfile;

SQL> shu immediate

SQL> startup

--

--

Merhaba, eğer belirli süre geriden gelen bir dataguard yapılandırması yapmak istiyorsanız log_archive_dest_n parametresinde değişiklik yapmanız gerekmektedir.

log_archive_dest_n parametresine DELAY ekleyerek bunu sağlayabilirsiniz. Örneğin:

DELAY=60 -> 60 dakika gecikmeli

DELAY= 240 -> 4 saat gecikmeli vb.

60 dakika geriden gelen bir dg yapılandırması için log_archive_dest_2 parametresini aşağıdaki gibi setliyorum.

SQL> alter system set log_archive_dest_2=’service=DENEMEDG async valid_for=(online_logfiles,primary_role) db_unique_name=DENEMEDG DELAY=60' scope=both;

--

--

Merhaba, Dataguard broker’da eski config silmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

Aşağıdaki komut ile config’i silebilirsiniz. Sorguladığınız zaman herhangi bir config olmadığını göreceksiniz.

DGMGRL> remove configuration;
Removed configuration
DGMGRL> show configuration;
ORA-16532: Oracle Data Guard broker configuration does not exist
Configuration details cannot be determined by DGMGRL

Dg_broker_config parametresi ile config dosyalarının nerede olduğu kontrol edilir.

Yeni oluşturulacak dosyalar için eski config’lerin adları değiştirilir.

mv dr1denemedb.dat dr1denemedb.dat.bckmv dr2denemedb.dat dr2denemedb.dat.bck

--

--

Merhaba, bugün sizlere AUD$ tablosunun farklı bir tablespace’e nasıl taşınacağını anlatacağım.

AUD$ tablosunun hangi tablespace üzerinde olduğunu aşağıdaki gibi kontrol edelim.

AUD$ tablosunun SYSTEM tablespace’i üzerinde olduğunu gördük. Auditing tabloları default olarak sytem tablespace’i üzerinde tutulmaktadır. Oracle AUD$ tablosunu farklı bir tablespace’e taşımak için DBMS_AUDIT_MGMT paketi oluşturmuştur. Bu paketi kullanarak değiştireceğiz.

Öncesinde aşağıdaki gibi ayrı bir tablespace oluşturuyoruz.

SQL> CREATE TABLESPACE testts
DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/denemedb/testts_01.dbf'
SIZE 100M autoextend on next 100M maxsize unlimited;

Tablomuzu TESTTS tablespace’ine artık taşıyabiliriz.

SQL> BEGIN
DBMS_AUDIT_MGMT.set_audit_trail_location(
audit_trail_type => DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_AUD_STD,
audit_trail_location_value => 'TESTTS');
END;
/

Kontrollerimizi gerçekleştirdiğimizde başarılı şekilde taşındığını görebiliriz.

--

--